Skip to main content

Лидер възел [видео]

Един изключително полезен възел за свързване на две влакна и удължаване на линията по този начин. Автор на възела е Lefty Kreh, който любезно го е предоставил във Facebook чрез Tim Rajeff.

видео


Николай Комнев

С най-добри пожелания, "Осим Хаим"! e-mail: [email protected]

Вашият коментар