Skip to main content

Файлов сървър

Directory Lister е най-лесният начин да покажете съдържанието на всяка папка, достъпна в мрежата, за сърфиране и споделяне. Без да е необходима конфигурация, инсталация с плъзгане и пускане ще бъдете готови за по-малко от минута.