Hello

аз съм..

Учене през целия живот

Образование и
квалификация

2021 Тракийски университет ДИПКУ Стара Загора - Свидетелство III ПКС.

2021 Тракийски университет ДИПКУ Стара Загора - Свидетелство за професионална-педагогическа специализация "Организация на образователния процес в новите реалности".

2019 Тракийски университет ДИПКУ Стара Загора - Свидетелство IV ПКС.

2018 Тракийски университет ДИПКУ Стара Загора - Свидетелство V ПКС.

2008 Технически университет ЦНСО София - Свидетелство за професионална квалификация. Учител по Информатика и информационни технологии

1994 СУ "Св. Климент Охридски" - Диплома за висше образование. Специалност Психилогия. Специализация по социална психология, учител по психилогия, етика и лoгика.

Следвай ме

Квалификационни кредити

Квалификационни кредити

НАРЕДБА No 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Обучения

Обучения

Участие в програми, курсове и обучения

Награди

Награди

Лични награди и награди на ученици.

Моята философия за образованието

придобитите компетентности

За мен най-важния резултат от работата с учениците са придобитите компетентности, изградените умения да прилагат придобитите знания в реалния си живот.

индивидуалните способности

Фокусирам се върху индивидуалните способности на всеки от колегите и се старая да поощрявам добрите практики в образователния процес.

положителни промени

Старая се да постигна положителни промени в личността на учениците, да овладеят трайни знания, умения и навици.

екипната работа

Опитвам се да разпознавам, уважавам и поощрявам индивидуалните различия на колегите. Вярвам в екипната работа, в която всяка индивидуалност допринася за по-високи резултати.

учебното съдържание

Търся подходящи начини за поднасяне на учебното съдържание, така че учениците да се учат от преживяванията и събитията от реалния живот.

Добрият учител

Добрият учител е онзи, който умее да преподава качествено и образно, на достъпен и разбираем език, да усъвършенства постоянно знанията и опита си, да умее да приема съвети, да приема критика.

Професионален път

 • Зам. директор Образователни технологии

  Зам. директор Образователни технологии

  2019 - ДОСЕГА

  2019-Продължава Заместник директор Образователни технологии в Търговска гимназия – Бургас

 • Зам. директор УД, Пом. директор УД, Педагогически съветник

  Зам. директор УД, Пом. директор УД, Педагогически съветник

  2002-2019

  2016-2019 Заместник директор Учебна Дейност в ОУ „Петко Р. Славейков“ – Бургас
  2009-2016 Помощник директор Учебна Дейност в ОУ „Петко Р. Славейков“ – Бургас
  2002-2009 Педагогически съветник в ОУ „Петко Р. Славейков“ – Бургас

 • Инспектор-психолог

  Инспектор-психолог

  1998-2002

  1998-2002 – Инспектор-психолог в Затвора – Бургас

 • Педагогически съветник, Психолог, Треньор

  Педагогически съветник, Психолог, Треньор

  1994-1998

  1995-1998 Педагогически съветник в ОУ „Елин Пелин“- Бургас
  1994-1995 Психолог в ОУ „Елин Пелин“- Бургас
  1994-2003 Национален треньор към катедра „Гражданско образование“ СУ „Св. Климент Охридски“ по „Здравно образование“; „Конструктивно решаване на спорове“; „Дебати“; „SOS – връсници“; „Водене на работни срещи и съвещания“

Работни моменти

 • Педагогически специалист

  Като педагогически специалист преподавам Информационни технологии.

 • Специалист ИКТ

  Като специалист по „Информационни и комуникационни технологии“ се грижа за правилното и стабилно функциониране на официалния училищен сайт и платформата за електронно обучение. Водя обучения за системни администратори на WordPress, Google for Education и Moodle.

 • Заместник директор

  Като заместник директор образователни технологии организирам и контролирам образователния процес. Подпомагам учителите и учениците при внедряването и използването на дигиталните технологии в съвременния образователен процес.

 • Координатор СТЕМ център

  Чрез технологиите в Центъра, учениците създават дигитално съдържание и продукти на база изучаваните теми, развиват дигитални способности, умения за изразяване и презентиране.
  НК

 • Педагогически специалист
 • Специалист ИКТ
 • Заместник директор
 • Координатор СТЕМ център
Контакт

Искате да се свържете с мен.
Направете го сега!

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.