OruxМaps за Android

download

Manual | Руководство | още

Едно доста мощно и добро приложение, което може да работи с карти във формат за Garmin устройства. За да използвате приложението безплатно трябва да го свалите от страницата на автора и да го инсталирате по стандартния за Android устройства начин. В противен случай, през Google Play трябва да дарите определена сума. Разлика между двете приложения OruxMaps Donate и OruxMaps няма.
За да ползвате тези карти (офлайн) е необходимо в директорията на приложението, където се съхраняват картите (oruxmapsmapfiles) да поставите готови карти във формат img. Например: Карти за Гармин от bgmountains.org
Автора е предвидил, ако вътрешната памет на Android устройството е малко, пътя до картите да може да се промени и да сочи към външната карта памет.
Работата с онлайн карти се конфигурира във файла onlinemapsources.xml, който се намира в папка mapfiles. За да добавите планинарската карта BGMountains например, трябва да го редактирате по следния начин:
[info]

Веднага след реда съдържащ <onlinemapsources> поставете следните редове:

<onlinemapsource uid=“9″>
<name>BGMountains</name>
<url><![CDATA[http://bgmtile.uni-plovdiv.net:40158/{$z}/{$x}/{$y}.png]]></url>
<website><![CDATA[<a href=“http://kade.si/“>BG Mountains</a>]]></website>
<minzoom>0</minzoom>
<maxzoom>19</maxzoom>
<projection>MERCATORESFERICA</projection>
<servers>a,b,c</servers>
<httpparam name=“User-Agent“>{om}</httpparam>
<cacheable>1</cacheable>
<downloadable>1</downloadable>
<maxtilesday>0</maxtilesday>
<maxthreads>0</maxthreads>
<xop></xop>
<yop></yop>
<zop></zop>
<qop></qop>
<sop></sop>
</onlinemapsource>[/info]

 

Етикети:

Trackback от вашия сайт.

Николай Комнев

С най-добри пожелания, "Осим Хаим"! e-mail: [email protected]

Оставете коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Категории

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.