Skip to main content

Nissan Qashqai лампата на airbag-a мига

При самодиагностика, ако е бил откачан кабел по оборудването свързан по някакъв начин с airbag-a, след запалване на мотора лампата на airbag-a започва да мига. Това показва, че е генерирана грешка, която трябва да се изчисти. Ако грешката е била предизвикана само заради откачен кабел, а не от дефектирал компонент, то премахването (изчистването) може да стане по следния начин:

1. Влизаш в колата, затваряш врата на шофьора.
2. Дава се на контакт, следи се кога лампата на airbag-a изгасва и веднага се изключва контакта.
3. Повтаря се стъпка 2 три пъти.
4. На четвъртия път колата е в сервизен решим и показва евентуалната грешка, чрез мигане (за повече информация, за грешките тук: http://www.forum.nissanbg.com/viewtopic.php?f=15&t=6195)
5. Запалва се двигателя и лампата  спира да мига (рестартира се).

Qashqai


Николай Комнев

С най-добри пожелания, "Осим Хаим"! e-mail: [email protected]

Вашият коментар