Добавяне на път към втори HDD в Apache сървър

Ако мястото на локалния компютър на който е инсталиран Apache сървър не е достатъчно и се налага добавяне на още място, това може да стане с добавянето на втори хард диск, който да бъде присъединен към вашия Apache сървър.
Ето един пример как може да стане това с Apache виртуална директория:

 

  • httpd.conf е файл в директория conf на вашия apache сървър. Отворете го в notepad и най- отдолу добавете следното:

Alias /proba/ „P:/proba/“
<Directory „P:/proba/“>
Options Indexes MultiViews FollowSymLinks
AllowOverride All
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>

или

ScriptAlias /proba/ „P:/proba/“
<Directory „P:/proba/“>
AllowOverride None
Options None
Require all granted
</Directory>

  • можете да получите достъп чрез http://myserver.eu/proba/
  • P – логическото име на вашият нов HDD
  • proba – директория в новия HDD която е присъединена към Apache сървъра
  • myserver.eu – името на вашия сървър

Етикети:

Trackback от вашия сайт.

Николай Комнев

С най-добри пожелания, "Осим Хаим"! e-mail: [email protected]

Оставете коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Категории

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.