Всички тагнати публикации ‘навигация’

OruxМaps за Android

download

Manual | Руководство | още

Едно доста мощно и добро приложение, което може да работи с карти във формат за Garmin устройства. За да използвате приложението безплатно трябва да го свалите от страницата на автора и да го инсталирате по стандартния за Android устройства начин. В противен случай, през Google Play трябва да дарите определена сума. Разлика между двете приложения OruxMaps Donate и OruxMaps няма.
За да ползвате тези карти (офлайн) е необходимо в директорията на приложението, където се съхраняват картите (oruxmapsmapfiles) да поставите готови карти във формат img. Например: Карти за Гармин от bgmountains.org
Автора е предвидил, ако вътрешната памет на Android устройството е малко, пътя до картите да може да се промени и да сочи към външната карта памет.
Работата с онлайн карти се конфигурира във файла onlinemapsources.xml, който се намира в папка mapfiles. За да добавите планинарската карта BGMountains например, трябва да го редактирате по следния начин:
[info]

Веднага след реда съдържащ <onlinemapsources> поставете следните редове:

<onlinemapsource uid=“9″>
<name>BGMountains</name>
<url><![CDATA[http://bgmtile.uni-plovdiv.net:40158/{$z}/{$x}/{$y}.png]]></url>
<website><![CDATA[<a href=“http://kade.si/“>BG Mountains</a>]]></website>
<minzoom>0</minzoom>
<maxzoom>19</maxzoom>
<projection>MERCATORESFERICA</projection>
<servers>a,b,c</servers>
<httpparam name=“User-Agent“>{om}</httpparam>
<cacheable>1</cacheable>
<downloadable>1</downloadable>
<maxtilesday>0</maxtilesday>
<maxthreads>0</maxthreads>
<xop></xop>
<yop></yop>
<zop></zop>
<qop></qop>
<sop></sop>
</onlinemapsource>[/info]

 

MotionX-GPS за iOS

 

download

Manual

Съществуват много приложения, с които успешно можем да заменим навигационно устройство с нашия смартфон. Доста от приложенията имат поддръжка на карти, предназначени за определени устройства или производители.
Тук ви предлагам избора ми на едно приложение за iOS (iPad, iPhone),  с доста добри възможности и с поддръжка на BGMountains в онлайн и офлайн режим.
Основното предимство на посоченото приложение е лесното боравене с менютата и бързото създаване на маршрути. Голямо е предимството на приложението за запис на тракове (движението от точка А до точка Б). Това е изключително удобно за опознаване и движение в непозната местност и връщането обратно по същия маршрут. Този маршрут може да бъде записан, споделен в социалните мрежи или запазен в компютър. Същото се отнася и за маркиране и запис на различни точки от картата.
Приложението е платено. В него са предвидиени работа с основни карти, доста подробни, заложени от производителя. Добавянето на други карти става, чрез покупка в приложението Custom Map URLs, което отключва тази възможност. MotionX-GPS за iOS може да изтеглите от App Store.
В настройките на приложението за да добавите картата на BGMountain трябва да въведете следния адрес: http://bgmtile.uni-plovdiv.net:40158/[Z]/[X]/[Y].png
      

 

Категории

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.