Автоматични светлини на Suzuki Grand Vitara

За да активирате дневните светлини да се включват автоматично, след запалване на двигателя е необходимо да изпълните следните стъпки:

  1. Превключвате на контакт с ключа за запалване;
  2. С лоста за включване на светлините сменяте 10 пъти (бързо) от позиция изключено на позиция светлини
  3. Ако всичко е било успешно след 10 превключване ще чуете кратък звуков сигнал.

По аналогичен начин става и деактивирането на автоматичното включване на дневните светлини.

Nissan Qashqai лампата на airbag-a мига

При самодиагностика, ако е бил откачан кабел по оборудването свързан по някакъв начин с airbag-a, след запалване на мотора лампата на airbag-a започва да мига. Това показва, че е генерирана грешка, която трябва да се изчисти. Ако грешката е била предизвикана само заради откачен кабел, а не от дефектирал компонент, то премахването (изчистването) може да стане по следния начин:

1. Влизаш в колата, затваряш врата на шофьора.
2. Дава се на контакт, следи се кога лампата на airbag-a изгасва и веднага се изключва контакта.
3. Повтаря се стъпка 2 три пъти.
4. На четвъртия път колата е в сервизен решим и показва евентуалната грешка, чрез мигане (за повече информация, за грешките тук: http://www.forum.nissanbg.com/viewtopic.php?f=15&t=6195)
5. Запалва се двигателя и лампата  спира да мига (рестартира се).

Категории

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.