Обучения

2022-11-30

2022-11-30

Google Certified Educator Level 1
2022-11-11

2022-11-11

международната конференция „Социално и емоционално образование, технологии и проектно базирано учене – цялостен училищен подход“

2021-04-15

2021-04-15

Първи стъпки за работа с Chromebook

2019-06-12

2019-06-12

Национална конференция „Училище в облака“

2017-07-25

2017-07-25

Консуматорство и агресия в училище и техники за справяне

2016-03-25

2016-03-25

Закон за предучилищното и училищното образование

2015-12-15

2015-12-15

Тероризмът – заплаха за човечеството. Мерки за училищата.

2015-03-15

2015-03-15

Стратегии и процедури за педагогическо оценяване на урока

2015-03-12

2015-03-12

Стратегии и процедури за педагогическо оценяване на урока

2014-11-09

2014-11-09

Креативното дете

2014-04-26

2014-04-26

Обучение на педагогически специалисти (помощник директори)за формиране на базови управленски компетентности

2013-11-30

2013-11-30

.. Отговаря на професионалните стандарти за кариерно консултиране и се признава за кариерен консултант

2013-04-13

2013-04-13

Стимулиране на процеса на обучение / възприемане с цел създаване на продуктивна учебна среда

2011-03-16

2011-03-16

Онлайн социални умения по проект: „ИКТ в образованието“ Ниво: Напреднал

2010-06-11

2010-06-11

Обучение – Директорска правоспособност

2008-11-20

2008-11-20

Въвеждане на делигирани бюджети

2008-11-02

2008-11-02

Презентация на резултати от собствена консултантска дейност

2008-04-17

2008-04-17

Global Career Development Facilitator

2007-04-26

2007-04-26

Спецификата в провеждането на кризистна интервенция при деца в училищна възраст

2007-02-16

2007-02-16

Превенция на насилието над деца в училищна възраст

2007-01-03

2007-01-03

Базови и специфични компютърни умения за учители по история, география, икономика и цикъл „Философия“

2005-12-13

2005-12-13

Професионална квалификация по Информатика и информационни технологии I-IV клас

2005-12-12

2005-12-12

Начлна компютърна грамотност и работа с персонален компютър в административната дейност

1996 -04-10

1996 -04-10

Право да води занятия по програма „Здравно образование“ в среден и горен курс.

1994-11-26

1994-11-26

Право да води занятия по програма „SOS консултиране“ в среден и горен курс.

1994-09-30

1994-09-30

Право да води занятия по „Дебати“

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.